top of page

Om StressVedBørn.dk

Stressvedbørn.dk er skabt af psykologer der på forskellig vis har specialiceret sig og udviklet kompetencer relevante for mere helhedsorienteret forståelse og løsninger i forhold til reduktion af stressbelastning inden for skole og institutionsområdet. 

 

Formålet med siden er at skabe fokus på væsentligheden af at skabe stressreducerede miljøer for børn og medarbejdere i skoler og institutioner, samt tilbyde forskellige ydelser der retter sig mod både det enkelte barn eller den enkelte medarbejder, såvel som ydelser der er mere organisatorisk rettet for at tilstræbe stressreducerede miljøer for såvel børn som medarbejdere. 

StressVedBørn samarbejder med Nordisk Krisekorps samt erfarne psykologer indenfor både det kliniske- og erhvervspsykologiske område, i hele Danmark.

Psykologerne bag StressVedBørn.dk

Ronnie Kristensen

Chefpsykolog

Område

Rådgivning/vurdering forældre til børn med stress

Supervision og debriefing medarbejerteams

Kompetenceudvikling

Individuelle stressforløb

Ronnie Kristensen har gennem en del år som Chefpsykolog i Nordisk Krisekorps samt gennem arbejdet med børn, unge og voksne i Holstebro Psykologklinik opnået indgående kendskab til stress ved både børn unge og voksne, samt indsigt i stress på alle niveauer i skole og institutionsområdet. Gennem samarbejde med forsikringsselskaber og kommuner landet over, har Ronnie Kristensen varetaget rådgivende og vurderende samtaler med forældre til børn i mistrivsel, stressforløb og akut krisesamtaler med lærere og pædagoger i institutioner, stressforløb og akutsamtaler med skole og institutionsleder, samt supervisions- og debriefingforløb med medarbejder fra skoler og institutioner landet over.

trineprofil.png

Trine Byskov

Psykolog

Område

Rådgivning/vurdering forældre til børn med stress

Individuelle stressforløb

Trine Mundbjerg er uddannet fra Aalborg Universitet.  Trine har lavet undersøgelser af faktorer forbundet med mistrivsel og stress ved børn og unge. Trine har erfaring med forskning, samtaleterapi og psykologisk rådgivning og er ligeledes oplægsholder om forklarende faktorer forbundet med stress og mistrivsel blandt børn og unge. 

LasseProfil.jpg

Lasse Ljungholm

Chefpsykolog

Område

Trivselsmålinger

Arbejdsmiljø

Ledelse og organisation

Lasse Ljungholm er selvstændig erhvervspsykolog med hovedfokus på arbejds- og organisationspsykologi, herunder ledelse- team- og organisationsudvikling. Derudover har Lasse Ljungholm gennem flere år arbejdet med redskaber og app-løsninger til løbende, dialogisk APV, trivselsmålinger, samt erfaring med konsulentydelser rettet mod bedre trivsel på arbejdspladser. Yderligere har Lasse Ljungholm

lang erfaring med klinisk behandling af stress, depression og angst.

charlotteProfil.jpg

Charlotte Pasgaard

Psykolog

Område

Rådgivning/vurdering forældre til børn med stress

Individuelle stressforløb

Charlotte Pasgaard har som psykolog tilknyttet Holstebro Psykologklinik de seneste år arbejdet med bl.a. stress ved børn. Gennem samtaler med deltagelse af både børn og deres forældre har hun fået et indgående indblik i stresstilstande og varetaget forløb med sigte på at fremme børnenes og familiernes trivsel. Foruden Holstebro Psykologklinik er Charlotte Pasgaard tilknyttet en privat organisation som stress- og jobtrivselskonsulent. 

bottom of page